13 czerwca 2015 roku uczestniczyłem wraz z żoną w III Wojewódzkim Festynie i Targach Spółdzielczych zorganizowanych przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku. Podczas krótkiego przemówienia do uczestników Festynu na Placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku podkreśliłem rolę spółdzielczości jako ważnej części gospodarki i życia społecznego oraz formy własności,obejmującej wiele branż i dziedzin życia wyrażając przekonanie,że zasługuje ona w pełni na należne jej docenienie czego brakuje w aktualnych warunkach politycznych pod rządami PO-PSL. I podczas tego spotkania i podczas konferencji w Sali Kolumnowej w Centrum „Astoria” w Białymstoku zadeklarowałem w imieniu Prawa i Sprawiedliwości wolę wspólnych ze środowiskiem spółdzielczym prac legislacyjnych nad stworzeniem prawa sprzyjającego rozwojowi polskiej spółdzielczości.

foto

foto

foto