21 września 2016 roku w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach odbyła się III Spartakiada Transgraniczna w ramach projektu Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej. Projekt jest  częścią programu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w partnerstwie z krajami sąsiednimi – Ukrainą,Rosją,Litwą.

Spartakiada jest formą aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania twórcze i usprawnianie fizyczne – zmagania sportowe,gry i zabawy z udziałem rodzin pacjentów i gości. Jest to doskonały sposób na przeciwdziałanie społecznej izolacji i marginalizacji osób z zaburzeniami  psychicznymi.

W moim imieniu słowa podziękowania za zaproszenie i gratulacje za podejmowane działania przekazała moja Żona Lilianna Anna Zielińska.

Relacje medialne:

foto

foto

foto