7 marca 2009 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z żoną wziął udział w III Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej "Radość spod kapelusza" zorganizowanym przez Parafię p.w. Krzyża Świętego w Łomży.

Konkurs odbył się w Łomżyńskim Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II przy Parafii p.w. Krzyża Świętego. Przemawiając do organizatorów oraz uczestników konkursu i ich rodziców i nauczycieli Poseł podkreślił ścisły związek piękna i dobra,tego,co należy do sfery estetyki z tym,co należy do sfery aksjologii,co nabiera szczególnego znaczenia we współczesnym świecie materializmu i kultury masowej. "Jeśli ktoś pasjonuje się poezją,ją recytuje czy śpiewa,nie może być złym człowiekiem" – powiedział Jarosław Zieliński. Poseł złożył serdeczne gratulacje Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Godlewskiemu,pomysłodawcy i organizatorowi Konkursu. Poseł rozmawiał również – o konkursie i o Hance Bielickiej – z dziennikarzami Radia Nadzieja oraz Telewizji Łomża.

Lilianna i Jarosław Zielińscy ufundowali nagrody laureatom konkursu.

Jarosław Zieliński skierował do laureatów konkursu list następującej treści: zobacz w pliku pdf.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną wśród gości III Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej "Radość spod kapelusza" w Łomży,7 marca 2009 roku.

foto

Młodzi artyści występują podczas III Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej "Radość spod kapelusza" w Łomży,7 marca 2009 roku.

foto

Okolicznościowe przemówienie posła Jarosława Zielińskiego podczas inauguracji III Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej "Radość spod kapelusza" w Łomży,7 marca 2009 roku.

foto

foto