11 lutego 2015 roku uczestniczyłem w uroczystości zorganizowanej przez Panią Dyrektor Irenę Mickiewicz i pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach w związku z otwarciem rozbudowanej części Hospicjum Stacjonarnego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz inauguracją projektu „Hospicjum – drugi dom dla chorych” stanowiącego inwestycję w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy Zespołu Opieki Paliatywnej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego,a następnie odbyła się konferencja poświęcona rozpoczynanej realizacji projektu oraz potrzebom w zakresie opieki paliatywnej w Polsce i województwie podlaskim. Wykład dotyczący tej problematyki wygłosił dr n. med. Piotr Jakubów – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej.
W swoim wystąpieniu podziękowałem Pani Dyrektor,pracownikom i wolontariuszom suwalskiego Hospicjum za ofiarną pracę,zaangażowanie,serce i niesienie ciągłej pomocy jego pacjentom – osobom dotkniętym nieuleczalną chorobą. Pogratulowałem także wszystkich osiągnięć inwestycyjnych i wysokiej jakości wypełniania zadań statutowych,a z okazji obchodzonego w tej dacie Światowego Dnia Chorego złożyłem pracownikom Zespołu Opieki Paliatywnej serdeczne życzenia jak najlepszych owoców opieki nad chorymi pacjentami,a samym pacjentom – aby dane im było w sposób godny i bez cierpienia przeżywać trudny czas ciężkiej choroby. Nawiązując do pouczającej treści wykładu dr. Piotra Jakubówa powiedziałem,że w rozwiązaniach systemowych,w sferze rozwiązań prawnych,poziomie finansowania medycyny paliatywnej oraz w organizacji całej struktury społecznej państwa jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia,by przy starzejącym się społeczeństwie,wydłużeniu życia ludzkiego oraz wzrastających potrzebach w zakresie długoterminowej opieki medycznej możliwe było sprostanie tym społecznym wyzwaniom.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto