20 września 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył wraz z żoną w uroczystości poświęcenia pomnika ku czci żołnierzy poległych w czasie wojny polsko – bolszewickiej z 1920 roku,która odbyła się w miejscowości Rygałówka w gminie Lipsk. W wystąpieniu skierowanym do uczestników uroczystości – mieszkańców gminy Lipsk,duchowieństwa Kościoła Katolickiego i Kościoła Prawosławnego,żołnierzy,funkcjonariuszy Straży Granicznej,Policji,Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej,przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych – poseł powiedział,że wydarzenia historyczne związane z wojną polsko – sowiecką z 1920 roku były przez cały okres PRL wymazywane z podręczników szkolnych i eliminowane ze świadomości Polaków. Po odzyskaniu suwerenności Polski w ostatnim dwudziestoleciu Bitwa Warszawska,nazywana „Cudem nad Wisłą” stała się ważną częścią patriotycznej tradycji,lecz drugi czyn zbrojny sprzed dziewięćdziesięciu lat,który zadecydował o wyniku całej wojny czyli Bitwa Niemeńska jest wciąż mało znany. Dlatego postanowiliśmy wraz z burmistrzami miast Sokółki i Sejn zwrócić się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha Kaczyńskiego o przyjęcie patronatu nad tegorocznymi obchodami dziewięćdziesiątej rocznicy Bitwy Niemeńskiej organizowanymi,jak co roku,w tych miastach. Nasza prośba została bardzo życzliwie przyjęta przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,lecz katastrofa w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku uniemożliwiła realizacje tych planów. Poseł Jarosław Zieliński przypomniał również,że napaść wojsk sowieckich na Polskę w 1920 roku przyniosła śmiertelne zagrożenie dla świeżo odzyskanej po 123 latach niepodległości Państwa Polskiego. Dzięki wielkiemu zrywowi patriotycznemu całego Narodu Polskiego niepodległość ta została ocalona.

foto

foto

foto

foto

foto