5 stycznia 2023 roku (czwartek) uczestniczyłem w podpisaniu umowy przez władze Gminy Nowy Dwór z wykonawcą na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze. 5 mln 850 tys. zł z 7 mln 335 tys mln całości inwestycji pokryte zostanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a 1,2 mln zł pochodzi ze zwiększenia subwencji budżetowej dla gminy.

Istniejąca obecnie w Gminie oczyszczalna ścieków powstała w 2003 roku. Po 20 latach jest już w złym stanie technicznym i wymaga gruntownego remontu. Nowa oczyszczalnia będzie ekonomiczna i nowoczesna. Powstanie w 2024 roku w miejscu dotychczasowej oczyszczalni. 

Poproszony o zabranie głosu powiedziałem m.in.: Takich inwestycji jak ta, inwestycji wodno-kanalizacyjnych Gmina Nowy Dwór i inne podobne gminy nigdy nie byłyby w stanie zrealizować z własnych środków, ponieważ mają za małe dochody własne, za skromne budżety. Ta inwestycja kosztuje 7 mln 335 tys. zł, z czego 5 mln 850 tys. zł pochodzi z programu rządowego Polski Ład. 1,2 mln zł z pozostałej kwoty to zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy Nowy Dwór na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tym przypadku Polski Ład to jedno źródło dofinansowania, a drugie źródło dofinansowania – także centralne, rządowe – to jest właśnie kwota na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W sumie z tych 7 mln 335 tys. zł całości kosztów inwestycji Gmina Nowy Dwór dołoży tylko ponad 200 tys. zł, więc jest to bardzo korzystna inwestycja i cieszę się z niej. Cieszę się, że mogłem wesprzeć starania o te środki, dlatego że z efektów tej inwestycji będzie korzystać około 3000 osób mieszkających w Gminie Nowy Dwór. Jest to inwestycja dla wszystkich mieszkańców”. 

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/65496195/oczyszczalnia-sciekow-w-nowym-dworze-bedzie-zmodernizowana-i-rozbudowana

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/222119

https://www.sokolka.tv/index.php/20802-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-nowym-dworze-za-ponad-7-mln-zlotych-film-zdjecia