27 lutego 2017 roku zainaugurowałem Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego,które odbyło się w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie z udziałem ponad 400 uczniów klas mundurowych zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W skierowanych do młodzieży słowach podkreśliłem rolę młodego pokolenia w upowszechnianiu szacunku do munduru już od najmłodszych lat,budowaniu etosu służby oraz tworzeniu symboliki,jaką niesie mundur i służba drugiemu człowiekowi,a także całemu społeczeństwu. Odnosząc się do ustawowych zadań poszczególnych formacji omówiłem charakterystykę służby w Policji,Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Zaznaczyłem,że noszenie munduru to powód do dumy,ale także bardzo ważne zobowiązanie – misja,jaką jest zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa poprzez codzienną,oddaną służbę. Młodzież,która podejmuje naukę w klasach o profilu mundurowym dokonuje wstępnego wyboru wartości i odrzuca bylejakość i egoizm,bo mundur zobowiązuje do służby. W swoim wystąpieniu podziękowałem również wszystkim,którzy przyczynili się do organizacji tego premierowego spotkania.

Do licznie przybyłej młodzieży oraz zaproszonych gości słowa skierowali także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz,Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. SG Grzegorz Biziuk oraz Kurator Oświaty w Białymstoku Pani Jadwiga Mariola Szczypiń,jak również Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Dariusz Minkiewicz.

Podczas spotkania wręczyłem wyróżnienia funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – st. sierż. Pawłowi Buczkowskiemu oraz sierż. Marcinowi Bareła,którzy niespełna miesiąc temu narażając swoje życie wynieśli dwóch nieprzytomnych mężczyzn z zadymionego budynku w Sędziwujach. Podkreśliłem,że to dzięki takiej postawie Policja odnotowuje wzrost społecznego zaufania.

W trakcie Forum młodzież klas mundurowych zapoznała się m. in. z zasadami doboru do poszczególnych formacji. Do dyspozycji uczniów byli funkcjonariusze,którzy odpowiadali na pytania zainteresowanych. Reprezentacje klas mundurowych miały także okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności podczas rywalizacji składającej się z trzech etapów: pytań zamkniętych dotyczących służby w formacjach podległych MSWiA,pytań otwartych z tej samej tematyki oraz strzelania na trenażerze.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto