13 czerwca 2014 roku uczestniczyłem wraz z żoną,podobnie jak w latach ubiegłych,w Festynie „Żyjmy Razem – Grajewo 2014” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie oraz prowadzony przez nie Warsztat Terapii Zajęciowej. Wyraziliśmy głębokie uznanie dla osób niosących pomoc tym,którzy zostali pokrzywdzeni przez los różnymi rodzajami niepełnosprawności. W swoim wystąpieniu przypomniałem podstawową zasadę,która mówi,że miarą człowieczeństwa jest pomoc ludziom potrzebującym,a miarą sprawności państwa jest skuteczne wsparcie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Przywołałem również postulaty pod adresem rządu kierowane w ostatnim czasie przez środowiska osób niepełnosprawnych i przedstawiłem swoje działania na rzecz ich realizacji (zob. treść interpelacji poselskiej).

foto

foto

foto

foto

foto