20 lipca 2014 roku uczestniczyłem wraz z żoną w dorocznym gminnym Festynie „Swojskie klimaty” zorganizowanym przez Wójta Gminy Wiżajny. Pogratulowałem Wójtowi i Radzie Gminy dobrej inicjatywy służącej integracji mieszkańców,a uczestnikom Festynu życzyłem udanej zabawy i odpoczynku przed podjęciem obowiązków czekających każdego z nas po urlopach i wakacjach.

foto

foto

foto

foto

foto

foto