7 czerwca 2015 roku uczestniczyliśmy z żoną w Festynie Świętej Rodziny w Kuleszach Kościelnych (powiat Wysokie Mazowieckie) zorganizowanym przez proboszcza Parafii pw. św. Bartłomieja ks. Bogdana Malinowskiego oraz władze samorządowe gminy i powiatu. Festyn został poprzedzony Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Stefanka,podczas której śluby małżeńskie w uroczysty sposób odnowiły małżeństwa obchodzące złoty i srebrny jubileusz (50–lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego).

Kierując swoje pozdrowienia do uczestników Festynu powiedziałem,że nasze rodziny powinny być „Bogiem silne”,mocne tradycją i wartościami,na których się opierają,ale polskie rodziny potrzebują też wsparcia państwa oraz odpowiedzialnej polityki prorodzinnej,której w ostatnich latach tak bardzo brakuje. Jest to powodem wielu problemów społecznych i narodowych – kryzys demograficzny,emigracja młodzieży,patologie społeczne. Zadeklarowałem wysiłki na rzecz zmiany tej sytuacji po jesiennych wyborach parlamentarnych,jeśli nastąpi w Polsce roztropna zmiana władzy.

Przekazałem mieszkańcom parafii i gminy Kulesze Kościelne serdeczne podziękowanie za powszechne poparcie Pana dr. Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Obecny Prezydent Elekt,kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskał tutaj jeden z najwyższych wyników w całej Polsce – w gminie Kulesze Kościelne głosowało na niego 93,58 % wyborców. Podziękowanie to złożyłem w imieniu nowo wybranego Prezydenta Andrzeja Dudy,jego Komitetu Wyborczego,Prawa i Sprawiedliwości oraz własnym. Po spotkaniu z mieszkańcami gminy skierowaliśmy wraz z samorządowcami i księdzem proboszczem wspólny list do Prezydenta Elekta z gratulacjami związanymi z Jego zwycięstwem w wyborach oraz serdecznym zaproszeniem do odwiedzenia Kulesz Kościelnych (zob. treść listu).

foto

foto

foto

foto