25 czerwca 2022 roku (sobota) uczestniczyłem z żoną w pikniku z produktem polskim w Bargłowie Kościelnym (powiat augustowski). Tym razem konkurs „Bitwa Regionów” obejmował dwa powiaty, augustowski i sokólski. Cztery KGW z powiatu augustowskiego, Szczebra (gm. Nowinka), Siółko (gm. Lipsk), Krasne (gm. Lipsk), Dulkowszczyzna (gm. Lipsk) oraz pięć KGW z powiatu sokólskiego, Stara Kamionka (gm. Sokółka), Cimanie (gm. Kuźnica), Nowowola (gm. Janów), Bogusze (gm. Sokółka), Kwasówka (gm. Janów) wzięło udział w kulinarnych zmaganiach. Ponadto Koło Gospodyń Wiejskich z Bargłowa Kościelnego i Bargłówki (gm. Bargłów Kościelny) wystawiły swoje wyroby nie biorąc bezpośredniego udziału w konkursie. Organizatorami były: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a wsparcia udzieliło TUW Agro Ubezpieczenia.

1 miejsce zajęły Panie z Koła Gospodyń w Szczebrze za soczewiaki. Na 2 miejscu uplasowały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Magiczne Cimanie” z Cimian za kartacze z okrasą. 3 miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Siółku za kurę wiejską pieczoną nadziewaną mięsem.

Podziękowałem wójtowi gminy Bargłów Kościelny Panu Radosławowi Wawiórko oraz organizatorom za zorganizowanie festynu a kołom gospodyń wiejskich za uczestnictwo w konkursie. Powiedziałem m.in.: „Dzisiejszy, trzeci już w województwie podlaskim po Krasnopolu i Przerośli festyn kół gospodyń wiejskich to świetna okazja do zaprezentowania wyrobów i kultury kulinarnej polskiej wsi, kultywowanych i rozwijanych przez coraz liczniejsze koła gospodyń wiejskich. Nie chodzi tu głównie o rywalizację, chociaż ten element jest oczywiście wpisany w każdy z takich festynów, bo trzeba wyłonić jedno koło do dalszych eliminacji, ale o integrację, możliwość sympatycznego spędzenia czasu na świeżym powietrzu wraz z rodziną, prezentację strojów i obyczajów poszczególnych kół i wsi oraz umacnianie lokalnej wspólnoty. Serdecznie dziękuję Panu Wójtowi Radosławowi Wawiórko za podjęcie się w krótkim czasie zorganizowania pikniku dla kół gospodyń wiejskich z dwóch powiatów: augustowskiego i sokólskiego. Nie było to łatwe zadanie, ale wszystko zostało przygotowane w sposób wyjątkowo atrakcyjny i profesjonalny. Oprócz stoisk kół gospodyń wiejskich odbyły się także zawody w siłowaniu na rękę, a dzieci mają dobrą zabawę na wystawionych tutaj bezpiecznych zjeżdżalniach. Za to wszystko raz jeszcze dziękuję, a zwycięzcom konkursu składam serdeczne gratulacje”.

galeria zdjęć: