14 sierpnia 2022 roku (niedziela) uczestniczyłem wraz z żoną w Festynie zorganizowanym w Filipowie z okazji obchodów 510 lat osady Filipów. „Obchody 510 rocznicy założenia osady Filipów” zostały przygotowane ze wsparciem ze środków finansowych Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 przeznaczonych projekt pod nazwą „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Filipów oraz przebywający na tym terenie turyści mogli posłuchać występów zespołów działających w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Filipowie, a także Zespołu Suwalszczyzna oraz zespołu „Bystry” z Augustowa.

W swoim wystąpieniu podziękowałem Wójtowi Gminy Panu Tomaszowi Rogowskiemu za dobrą współpracę rządowo – samorządowo – parlamentarną przy pozyskiwaniu środków z budżetu centralnego na inwestycje infrastrukturalne w Gminie, dzięki czemu poprawia się komfort codziennego życia mieszkańców.

„Cieszmy się czasem, który jest nam dany – zwróciłem się do zgromadzonych. Jest to okres urlopów, wakacji i wypoczynku, który sprzyja nabieraniu sił do dalszej aktywności zawodowej i społecznej oraz refleksji nad tym, co mamy do zrobienia. Wszelkie cele skuteczniej realizuje się we współdziałaniu z innymi, razem jest też łatwiej pokonywać różne bariery i trudności. Dlatego umacniajmy wspólnoty, w których żyjemy na co dzień, w tym przypadku wspólnotę Gminy, której tradycja liczy już pięć wieków”.