28 czerwca 2015 roku uczestniczyłem w festynie zorganizowanym w Wysokiem Mazowieckiem przez samorząd powiatowy zatytułowanym „Dzień z powiatem wysokomazowieckim”. Takie święto powiatu wysokomazowieckiego zostało zorganizowane już po raz trzeci. Towarzyszyłem Staroście Wysokomazowieckiemu Panu Bogdanowi Zielińskiemu w akcie wręczania najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendiów ufundowanych przez Zarząd Powiatu,a także dyplomów,pucharów i statuetek za wybitne osiągnięcia sportowe i wysokie miejsca uzyskane w konkursach i olimpiadach.

W swoim wystąpieniu pogratulowałem uczniom i ich rodzicom oraz szkołom owoców wysiłku edukacyjnego i sportowego,dzięki którym wszyscy mogą być dumni z talentów,uzdolnień i pracy młodzieży. Uczestnikom Festynu złożyłem życzenia dobrej zabawy,integracji rodzinnej i środowiskowej i miłego odpoczynku w myśl słów Księgi Ecclesiastes: „Jest czas wszystkiego…”,a więc jest czas na pracę i naukę (rok szkolny) i czas na rekreację i wypoczynek (wakacje).

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto