12 czerwca 2016 roku uczestniczyłem w uroczystościach Dnia Strażaka powiatu monieckiego. Tegoroczne Obchody odbyły się w Jasionówce i zostały połączone ze 105-leciem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się one Mszą św. w Kościele Świętej Trójcy w Jasionówce. Następnie podczas głównej części uroczystości w asyście Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka Suskiego dokonałem przeglądu zebranych pododdziałów pożarniczych. W swoim wystąpieniu podkreśliłem niezwykle ważną rolę strażaków,którzy cieszą się wysokim zaufaniem obywateli,co świadczy o dobrze wykonywanej przez nich pracy. Podziękowałem im za tę codzienną służbę dla ochrony naszego bezpieczeństwa i mienia. Po okolicznościowych przemówieniach wziąłem udział w uroczystym wręczeniu wyróżniającym się strażakom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie.

W obchodach uczestniczyli m. in. nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,Biskup Łukasz Buzun – Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej,przedstawiciele władz samorządowych,a przede wszystkim Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

foto

foto

foto

foto

foto

foto