11 marca 2023 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z żoną w obchodach Dnia Sołtysa, zorganizowanych wspólnie ze Starostą Augustowskim i Wójtami wszystkich gmin powiatu augustowskiego. Odbyły się one w Restauracji „Dolina Rospudy” w Augustowie. 

Dzień Sołtysa przypada 11 marca. W Polsce mamy ponad 40 tysięcy sołtysów, a w woj. podlaskim jest 3300 wsi i tylu sołtysów.

W uroczystości udział wzięli sołtysi z Gminy Augustów, Gminy Bargłów Kościelny, Gminy Lipsk, Gminy Płaska i Gminy Sztabin, a także Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński wraz z Wicestarostą Dariuszem Szkiłądziem, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsk Lech Łępicki, Wójt Gminy Augustów Tadeusz Buksiński, Wójt Gminy Nowinka Teresa Strękowska, Wójt Gminy Sztabin Jarosław Karp, zastępca Wójta Gminy Bargłów Kościelny Marcin Rogowski, Przewodniczący Rad Gmin oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dr Maciej Borzyszkowski.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in.: „Funkcja sołtysa jest funkcją ważną i chyba przez wiele lat nie była należycie doceniana, jest także funkcją bardzo mocno utrwaloną w tradycji, jest najstarszą funkcją demokratyczną, bo ma osiemset lat i sięga czasów średniowiecza. Dzisiaj rola sołtysa jest coraz mocniejsza, coraz bardziej doceniana przez władze publiczne, przez społeczeństwo, ale zwłaszcza przez mieszkańców wsi. Dzisiaj coraz częściej na sołtysów wybierane są osoby młode i kobiety, w województwie podlaskim jedną trzecią sołtysów stanowią sołtyski i cieszymy się z tego, że kobiety chcą być aktywne w tych rolach.

Szanowni Państwo, chcemy Wam serdecznie podziękować za to, co robicie na co dzień i pogratulować tej roli, a także powiedzieć, że naprawdę ją doceniamy, bo przecież sołtys to jest pierwszy szczebel demokracji przedstawicielskiej. Ważne jest, żeby wszystkie szczeble demokracji ze sobą współdziałały. Najlepszym dowodem na to, jak to jest ważne, są programy rządowe, które służą poszczególnym gminom, powiatom, wsiom. Współpraca rządowo – samorządowo – parlamentarna jest bardzo skuteczna i bardzo potrzebna, możemy wspólnie osiągać  więcej. Warto tworzyć wspólnotę i ją umacniać, warto być razem, można dużo dobrego zrobić, jeżeli połączymy siły. Rola sołtysa jest funkcją społeczną, wolontarystyczną, macie Państwo zaufanie mieszkańców wsi, którzy powierzyli Wam przewodnictwo w swojej społeczności, rolę jej lidera. Chcemy wspólnie z Panami Starostami, Panią Wójt, Panem Burmistrzem i wszystkimi wójtami powiatu augustowskiego podziękować Państwu za Waszą pracę i wyrazić uznanie. Chcę też powiedzieć, że pracujemy nad rozwiązaniami prawnymi, aby uhonorować Państwa zaangażowanie również w wymiarze materialnym. Trwają nad tym prace i mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji rządu i Parlamentu uda się je sfinalizować. Życzę Państwu, aby funkcja sołtysa, którą pełnicie przynosiła Wam jak najwięcej satysfakcji.”

Przewodnicząca Rady Gminy Augustów Pani Ewa Frąckiewicz odczytała okolicznościowy list do sołtysów skierowany na moje ręce przez Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Panią Elżbietę Witek.

Nawiązując do niedawnego Dnia Kobiet wspólnie z Wicestarostą Augustowskim Panem Dariuszem Szkiłądziem, Burmistrzem Lipska Panem Lechem Łępickim i Wójtami gmin złożyliśmy obecnym na spotkaniu sołtyskom oraz Wójt Gminy Nowinka Pani Teresie Strękowskiej serdeczne życzenia i wręczyliśmy wszystkim Paniom kwiaty.

Galeria zdjęć:

List Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek

List-z-okazji-Dnia-Sołtysa-2023-r.

Relacje medialne:

https://www.dziennikpowiatowy.pl/wiadomosci/13415,dzien-soltysa-w-augustowie-video-zdjecia