13 listopada 2014 roku uczestniczyłem w zorganizowanej już po raz ósmy w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Złożyłem licznie zgromadzonym seniorom – babciom i dziadkom uczniów SP w Rutkach i innym starszym mieszkańcom obwodu szkolnego – życzenia dobrego zdrowia oraz należnego szacunku młodszych dla ich wieku,doświadczenia i mądrości życiowej. Podkreśliłem wielką wartość,jaką jest współpraca szkoły z rodziną w wychowaniu młodzieży. Jej ważnym elementem jest udział w tym procesie starszego pokolenia. Szkoła Podstawowa w Rutkach Nowych jest wyjątkową placówką oświatową,która nadała należną rangę roli osób starszych i docenia ich wkład w kształtowanie życia rodzinnego,szkolnego i społecznego. Jest to zasługa dyrektora Szkoły Pani Małgorzaty Bielang,rady pedagogicznej,rodziców i współpracujących ze szkołą stowarzyszeń. W spotkaniu uczestniczył również radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszek Dec.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto