29 listopada 2018 roku (czwartek) uczestniczyłem w zorganizowanym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Dniu Podchorążego połączonym z obchodami 37. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej.

W swoim wystąpieniu przypomniałem, że Dzień Podchorążego to czas pamięci o Powstaniu Listopadowym, które rozpoczęli w 1830 roku podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie atakiem na Belweder. Dziś jesteśmy dumni z tych młodych bohaterów, którzy nie bali się sprzeciwić złu, niewoli i niesprawiedliwości. Dodałem, że tegoroczne obchody Dnia Podchorążego przypadają w wyjątkowym, jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, dlatego powinniśmy pamiętać również o wszystkich strażakach, którzy brali udział w walkach o wolność Rzeczypospolitej.

Zwracając się do studentów w stopniu podchorążych zaznaczyłem, że wymagająca i trudna służba strażaka, którą wybrali, to nie tylko zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie. Przed nimi całe życie zawodowe, na które będą składały się trudne decyzje. Podkreśliłem, że w swoich działaniach zawsze muszą kierować się dobrem Ojczyzny i drugiego człowieka.

Podziękowałem kadrze Szkoły za wysiłek włożony w kształcenie strażaków:

Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabywanym w procesie edukacji strażacy są doskonale przygotowani do rozpoczęcia swojej służby. Między innymi dzięki Waszym wysiłkom Straż Pożarna jest formacją, która cieszy się największym zaufaniem społecznym. Dziękuję za wkład w budowanie nowoczesnej i wszechstronnej służby, której szeregi zasilają specjaliści z różnych dziedzin ratownictwa.

Podczas uroczystości wręczyłem kilku studentom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie stypendia przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok akademicki 2018/2019 za wybitne osiągnięcia w nauce. Studenci Ci zostali docenieni między innymi za przygotowanie szeregu artykułów i monografii naukowych, udział w projektach badawczych czy osiągnięcia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Podczas uroczystości funkcjonariusze otrzymali również odznaczenia prezydenckie za długoletnią służbę, odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, nagrody akademickie oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.