26 lutego 2024 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w podniosłej uroczystości Dnia Patronki Klas Mundurowych Anieli Wysockiej przy Liceum Ogólnokształcącym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach zorganizowanej na hali OSiR.

Aniela Wysocka była 17-letnią łączniczką Armii Krajowej, która wraz z siostrą Kazimierą i ojcem Ludwikiem zginęła w Obławie Augustowskiej w lipcu 1945 roku. Jej  zaangażowane w walkę z przeciwnikami niepodległej Polski zostało docenione w 2018 roku przez uczniów klas mundurowych, którzy wybrali ją na swoją patronkę.

Podczas uroczystości mieliśmy okazję wysłuchać ciekawej prelekcji na temat Obławy Augustowskiej wygłoszonej przez historyka Pana dr. Jarosława Schabieńskiego z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas 1 B, 2 A, 2 B i 3 A. Na zakończenie w pięknym układzie tanecznym wystąpili goście specjalni – Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna pod kierunkiem Pana Roberta Śliżewskiego.

W tym uroczystym dniu miałem okazję powiedzieć do zebranych: „Dziękuję Pani Dyrektor Joannie Kapłon oraz wszystkim nauczycielom i uczniom za pielęgnowanie świadomości i pamięci historycznej o tych wydarzeniach i ofiarach walk o prawdziwą niepodległość Polski. Wszyscy zamordowani w Obławie Augustowskiej, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie pogodzili się z nową sowiecką okupacją, zginęli za to, żeby Polska była suwerenna i niepodległa. Ich walka powinna być częścią naszej współczesnej zbiorowej świadomości jako wspólnoty narodowej i kształtować nasz patriotyzm. „Nie dajmy – jak pisał Zbigniew Herbert – zginąć poległym”.

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://suwalki.zdz.bialystok.pl/szkola/aktualnosci/841-dzien-patrona-szkoly.html