14 października 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,która odbyła się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Jej organizatorem był Podlaski Kurator Oświaty. Poseł Jarosław Zieliński przedstawił ocenę działań rządu w ciągu ostatnich trzech lat sferze oświaty. Krytycznie odniósł się do wyzbywania się pod rządami PO przez państwo odpowiedzialności za edukację narodową ,powracającego zamiaru likwidacji kuratoriów oświaty i nadzoru pedagogicznego oraz zamiaru łączenia szkół w zespoły (według raportu Najwyższej Izby Kontroli 40% polskich szkół nie posiada sal sportowych; po połączeniu szkół w zespoły statystyka ta zmieni się na korzyść,ale ani jednej sali gimnastycznej w wyniku tego nie przybędzie). Poseł podkreślił fiasko głównego hasła propagandowego PO odnośnie obniżenia wieku obowiązku szkolnego z powodu nie przygotowania szkół do nauczania dzieci 6- letnich.
Jarosław Zieliński przywołał projekt PiS odnoszący się do przesunięcia obowiązkowego nauczania sześciolatków w klasie pierwszej szkoły podstawowej na rok 2020 oraz ogłoszony kilka godzin wcześniej w Sejmie Narodowy Plan Budowy Przedszkoli (w 1/3 polskich gmin wiejskich nie ma prawdziwego przedszkola)
Posłowie Jarosław Zieliński i Sławomir Kłosowski złożyli wszystkim polskim nauczycielom i pracownikom szkół i placówek oświatowych życzenia satysfakcji z osiąganych owoców pracy z młodzieżą oraz przetrwania czasu zawirowań związanych z wprowadzanymi przez rząd PO-PSL niejednokrotnie błędnymi i nieracjonalnymi zmianami w systemie oświaty.
Poseł Jarosław Zieliński zachęcał wszystkich dorosłych do przesłania życzeń kwiatów naszym nauczycielom,którym szczególnie dużo zawdzięczamy,a każdy z nas ma w swojej wdzięcznej pamięci takich nauczycieli. Nauczycielom poseł życzył,aby byli takimi mistrzami dla swoich uczniów,którzy będą powracać po latach z podziękowaniem,że pomagali im stać się mądrymi i dobrymi ludźmi.