13 października 2017 roku uczestniczyłem w łomżyńskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. Podczas uroczystości pedagodzy z Łomży i Ziemi Łomżyńskiej otrzymali odznaczenia państwowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Swoje nagrody wręczył również Prezydent Łomży.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem ważną rolę nauczycieli, którzy szlifują talenty uczniów. Przez wieki relacja pomiędzy uczniem i nauczycielem była oparta na relacji ucznia i mistrza. To mistrz od czasów starożytnych przewodził i prowadził swoich uczniów po drogach poznawania świata. Dziś wydawać by się mogło, że rola mistrza jest ograniczona, bo wiedzę można czerpać ze środków komunikacji, internetu. Ale natłok informacji jest tak wielki, że rola przewodnika, nauczyciela, mistrza jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Z tego wielkiego zasobu informacji trzeba przecież wybrać to, co najważniejsze i pożyteczne – to, co ma służyć rozwojowi człowieka oraz społeczeństwa.

Relacje medialne:

http://www.narew.info/wiadomosci/14680,swietowali-nauczyciele

http://www.mylomza.pl/home/lomza/item/15939-%C5%9Bwi%C4%99to-edukacji-pe%C5%82ne-nagr%C3%B3d-i-wyr%C3%B3%C5%BCnie%C5%84-foto.html

https://wzasiegu.pl/lomza/lomza-wielkie-swieto-nauczycieli-z-czterech-powiatow-foto/

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=46893