20 czerwca 2016 roku wziąłem udział w prezentacji programu „Dzielnicowy bliżej nas”,która odbyła się w MSWiA. Głównym założeniem programu jest wzmocnienie pozycji dzielnicowych i wyjście policjantów zza biurek. W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że rola dzielnicowych powinna opierać się na ich stałym kontakcie z mieszkańcami w miejscach,gdzie toczy się życie. Powinni być oni znani mieszkańcom i dobrze przez nich postrzegani. Innymi słowy,Policja musi być bliżej obywateli,aby mieć lepsze rozeznanie na temat zagrożeń. Jest to odejście od błędnej koncepcji „policji na telefon”. Do tego,by jej działania były jak najefektywniejsze potrzeba stałej współpracy ze społeczeństwem. Dodałem także,że planowane jest zwiększenie liczby dzielnicowych,aby docelowo stanowili ok. 10 % wszystkich funkcjonariuszy.

W celu realizacji przez dzielnicowych ich podstawowej roli,a więc prewencji,program zakłada zdjęcie z tych funkcjonariuszy dodatkowych obowiązków. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk poinformował,że podpisał już nowe zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowych i przez kierowników rewirów dzielnicowych. Ponadto program przewiduje nowe formuły szkolenia dla dzielnicowych,które kładą nacisk na kształcenie umiejętności wzmacniających kontakt z obywatelami. Został on poprzedzony pilotażem przeprowadzonym w śląskiej Policji.

W spotkaniu uczestniczyli także m. in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz komendanci wojewódzcy Policji.

Materiał wideo:

foto

foto

foto

foto

foto