25 stycznia 2013 roku uczestniczyłem wraz z żoną w jubileuszowej uroczystości 20-lecia firmy Cymes,funkcjonującej od 20 lat na suwalskim,a ostatnio również białostockim i olsztyńskim rynku produkcji i handlu wyrobami piekarniczymi. Gratulując właścicielowi przedsiębiorstwa jego osiągnięć podkreśliłem,iż jest to firma rodzima i rodzinna. Jej właścicielem jest wspierany przez rodzinę jeden z mieszkańców Suwałk,a nie jakaś zagraniczna korporacja,tutaj płaci należne podatki i tu reinwestuje wypracowane zyski. Jego działalność gospodarcza daje zatrudnienie ponad 300 pracownikom.

Firma Cymes stara się także wspierać potrzebujących i podejmowane na ich rzecz inicjatywy społeczne. Charakteryzując wymiar społeczny działalności biznesowej firmy Cymes przywołałem słowa amerykańskiego biznesmena Henry Forda,który powiedział,że „biznes nastawiony wyłącznie na zysk to żaden biznes”.

W uznaniu zasług polegających na wspieraniu potrzebujących dzieci – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach moja żona Lilianna Zielińska – prezes Zarządu Okręgowego TPD wręczyła właścicielowi firmy Cymes Panu Adamowi Ołów specjalną odznakę „Przyjaciel Dziecka” przyznaną na Jej wniosek przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie.

foto