23 czerwca 2014 roku w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia drugiej edycji Konkursu,którego jestem pomysłodawcą i organizatorem. Jednym z celów Konkursu było głębsze zainteresowanie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim dwoma,połączonymi tragicznie ze sobą,wydarzeniami z najnowszej historii naszej Ojczyzny – zbrodnią katyńską i katastrofą smoleńską oraz poszukiwanie i uświadamianie pełnej prawdy o losach naszego narodu. Wyrażam ufność,że Konkurs ten przyczynił się i przyczyni się w kolejnych edycjach do upowszechniania rzetelnej wiedzy o wydarzeniach historycznych będących jego przedmiotem.

W Konkursie uczestniczyli uczniowie podlaskich szkół m.in. z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku,Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku,I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach,Zespołu Szkół w Niećkowie,II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach,Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie,Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach,Gimnazjum w Krynkach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kleosinie,Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem,Gimnazjum w Stawiskach. Zainteresowanie Konkursem wykazali także w tym roku uczniowie z innych województw. W uroczystości wzięli udział rodzice uczniów,nauczyciele – opiekunowie,dyrektorzy szkół i samorządowcy,przedstawiciele białostockich uczelni,a także członkowie Komisji Konkursowej.

Skład Komisji Konkursowej:

Prof. dr hab. Barbara Falińska- językoznawca,pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Bohdan Cywiński- historyk,publicysta,profesor nauk humanistycznych

Prof. dr hab. Krzysztof Filipow- historyk,pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku,Instytut Historii i Nauk Politycznych

Ks. dr Zbigniew Pyskło- Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Łomży

Ks. dr Krzysztof Mielnicki- Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

Ks. dr Antoni Skowroński- Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku

Dr hab. Krzysztof Sychowicz- Główny Specjalista w Referacie Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych Instytutu Pamięci Narodowej,Oddział w Białymstoku

Mgr Małgorzata Kleszczewska- nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

Mgr Małgorzata Bielang- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach,nauczyciel języka polskiego

Mgr Małgorzata Kap- nauczyciel historii z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Mgr Barbara Zieziulewicz- nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkół Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku

Laureaci Konkursu:

Gimnazja

  1. Patrycja Fiłonowicz – Gimnazjum w Krynkach
  2. Katarzyna Sokołowska – Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
  3. Justyna Dzierżek – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kleosinie

Szkoły ponadgimnazjalne

  1. Magdalena Kalinowska – Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach
  2. Edyta Zdunko – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
  3. Klaudia Świacka – II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach

Laureaci Konkursu w obu kategoriach otrzymali następujące nagrody:

  • wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim ufundowana przez Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Tomasza Porębę,
  • wizyta studyjna w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej połączona ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego i biletem wstępu do teatru,
  • dyplomy, nagrody rzeczowe i książkowe.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe.

Listy z podziękowaniem wręczone zostały również nauczycielom – opiekunom uczniów przygotowujących prace konkursowe.

Patronat medialny nad Konkursem sprawowały :

TVP Białystok,Radio Nadzieja,Radio 5,TV Suwałki ,„Głos Katolicki” (należy do koncernu medialnego SpesMedia – Radio Nadzieja z Łomży),Niebywałe Suwałki,Suwałki24.pl,Zambrów.Org,iSokółka.eu,Portal Wysokomazowiecki (WysMaz.pl),Augustowski Reporter,dwutygodnik Sejny Plus

W wystąpieniach gości i członków Komisji Konkursowej został zgłoszony postulat podjęcia starań,aby w przyszłych latach Konkurs miał zasięg ogólnopolski.

foto

foto

foto

foto