20 sierpnia 2017 roku wziąłem udział w XVII Dożynkach Gminnych w Nowych Piekutach (powiat wysokomazowiecki), a 27 sierpnia w Dożynkach Parafialno-Gminnych, które odbyły się w Becejłach (powiat suwalski).

Dożynki – piękny, mocno wpisany w naszą tradycję staropolski obyczaj – to znakomita okazja, by podziękować rolnikom i całej branży rolno-spożywczej za ciężką pracę, której owoce trafiają codziennie na stoły milionów naszych rodzin. Podkreśliłem, że w duchowości polskiej wspólnoty narodowej poszanowanie dla „chleba naszego powszedniego” łączy się z wiarą naszych ojców i ponadczasową postawą, którą najlepiej wyrażają słowa Cypriana Kamila Norwida:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba…

Tęskno mi, Panie…

Zgromadzonym na uroczystościach rolnikom złożyłem podziękowanie za codzienny trud i patriotyczną postawę oraz pożyczyłem wszelkiej pomyślności, zdrowia, bezpieczeństwa i dostatku.