16 stycznia 2017 roku wziąłem udział w dorocznej odprawie podsumowującej wyniki pracy podlaskiej Policji w 2016 roku. Przedstawiono także priorytety i zadania,jakie stoją przed formacją w 2017 roku. Z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wynika,iż w minionym roku było o 1720 przestępstw mniej niż w 2015 roku. Wzrosła też ich wykrywalność.
Podczas odprawy podkreśliłem,że aż 95 % badanych czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania,co w dużej mierze związane jest z trwającym procesem przywracania Policji społeczeństwu. Chodzi o to,by formacja ta była blisko ludzi i dla ludzi,bo przecież to właśnie im ma służyć. Dlatego przywracane są uprzednio zlikwidowane posterunki Policji czy umacniana rola dzielnicowych (na zapotrzebowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego odtworzono w ubiegłym roku 5 posterunków Policji – w Bakałarzewie,Czyżewie,Czarnej Białostockiej,Szumowie oraz Knyszynie). Proces ten będzie kontynuowany w 2017 roku. Wymierne efekty dobrego funkcjonowania Policji w 2016 roku to znacznie mniejsza liczba przestępstw niż w 2015 roku (o ponad 50 tys.),w tym kryminalnych (o ponad 30 tys.). Co ważne,zwiększyła się ich wykrywalność. Osłabieniu uległy także rozmiary przestępczości najbardziej uciążliwej dla mieszkańców,m. in. spadła liczba kradzieży,włamań i rozbojów.
W odprawie udział wzięli m. in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz szefowie podlaskich służb mundurowych.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto