17 listopada 2017 roku (piątek) w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie wziąłem udział w spotkaniu poświęconym rozbudowie szkoły.

Podczas spotkania podkreśliłem, że ze Szkołą Muzyczną w Zambrowie jestem związany od wielu lat i już od początku swojej pracy poselskiej pomagałem w przedsięwzięciach służących rozwojowi placówki. Wyraziłem nadzieję, że inwestycja będzie służyła nie tylko szkole, ale także całemu miastu i powiatowi.

Projekt pod nazwą „Wzrost dostępności infrastruktury i kultury poprzez budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie” został pozytywnie oceniony przez komisję działającą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 6 500 000 zł.

W nowym budynku znajdą się: sala do rytmiki, pomieszczenia socjalne, szatnie, winda dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia techniczne a także dwie sale dydaktyczne. W ramach projektu zostaną też zakupione instrumenty muzyczne, tj. fortepian koncertowy oraz dwa fortepiany dydaktyczne, pianina i zestaw kotłów. W związku z nową siedzibą Szkoła planuje organizację kolejnego ogólnokrajowego konkursu perkusyjnego.

Na zakończenie spotkania odbył się koncert uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej.