23 czerwca 2022 roku (czwartek) uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków w Białymstoku, które odbyło się w ramach wznowionych po okresie epidemii koronawirusa „Czwartkowych Obiadów u Diabetyków”.  Cykl tych spotkań służy edukowaniu i profilaktyce poświęconej cukrzycy, propagowaniu zdrowego stylu życia, integracji osób chorych na cukrzycę oraz popularyzacji zagadnień dotyczących życia z cukrzycą. Współczesna tradycja edukacji jest oparta na wzorze historii Patrona Hetmana Jana Klemensa Branickiego.

Podczas spotkania otrzymałem z rąk Prezes Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków Pani Danuty Roszkowskiej medal Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Razem w walce z cukrzycą” przyznany mi, jak napisano w jego uzasadnieniu, „za szczególne zasługi dla rozwoju Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków”. Jestem wdzięczny za to wyróżnienie.

Z Podlaskim Stowarzyszeniem Diabetyków współpracuję od wielu lat i życzliwie towarzyszę mu w jego działalności na rzecz profilaktyki i edukacji w walce z coraz powszechniejszą chorobą cywilizacyjną, jaką jest cukrzyca. Za każdym razem podczas spotkań nazywanych „Czwartkowymi Obiadami u Diabetyków”, oprócz funkcji integracyjnych prezentowane są treści edukacyjne w formie wykładów specjalistów z różnych dziedzin związanych z tą problematyką. Tak było i podczas tego spotkania. Referat pt. „Halo, czy mnie widzisz?”, który wygłosił Pan Paweł Dunaj z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Zwracając się do zgromadzonych osób powiedziałem m.in.: „Piękne są słowa Waszego hymnu, który przed chwilą razem odśpiewaliśmy. Zapadła mi w pamięci taka zwrotka: „Bo jest dzień/ w którym jest lżej/ w którym jest milej/ kiedy życie/ nam wtedy słodsze wydaje się/ to Czwartkowe Obiady u Diabetyków/ kiedy wspólnie uczymy i bawimy się”. W słowach tych zawarta jest niekwestionowana mądrość, że razem łatwiej jest znosić i pokonywać trudności, a nawet chorobę. Gdy spotykają się ze sobą ludzie o podobnym doświadczeniu, lepiej siebie rozumieją, nabierają duchowej siły do zmagania z chorobą. Uczą się także na wzór oświeceniowy, spędzają ze sobą sympatycznie wspólny czas. Dziękuję Pani Prezes Danucie Roszkowskiej za wznowienie tradycji „Czwartkowych Spotkań u Diabetyków” i za zaproszenie mnie do uczestnictwa w tym wspólnotowym przedsięwzięciu. Życzę Podlaskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków powodzenia w szlachetnej działalności na rzecz zdrowia osób dotkniętych cukrzycą”.

galeria zdjęć: