25 października 2013 roku uczestniczyłem w jubileuszu 25 – lecia Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Uroczystość była połączona z niedawnym Świętem Edukacji Narodowej i z tej okazji wybrani nauczyciele tej Szkoły i innych łomżyńskich placówek oświatowych otrzymali odznaczenia,wyróżnienia i nagrody. W swoim wystąpieniu skierowanym do nauczycieli,rodziców,uczniów i licznych gości,wśród których znajdował się m.in. Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Podlaski Kurator Oświaty,Prezydent Łomży i inni samorządowcy oraz przedstawiciele wielu instytucji państwowych i samorządowych pogratulowałem Szkole osiągnięć minionego ćwierćwiecza plasujących ją wśród najlepszych szkół w mieście i w województwie podlaskim. Podkreśliłem fakt zajęcia w ostatnim roku szkolnym przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Łomży I miejsca w województwie podlaskim pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych,umiejętność harmonijnego łączenia rozwoju intelektualnego i pogłębiania wrażliwości humanistycznej uczniów z dbałością o ich sprawność fizyczną ( udowodnił to zaprezentowany podczas uroczystości program artystyczny i pokaz tańca nowoczesnego),kształtowanie postaw patriotycznych,efektywność pracy zarówno z uczniami uzdolnionymi,jak i uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych (oddziały integracyjne),a także odpowiedzialną pracę wychowawczą,której aksjologiczny kierunek wyznacza nauczanie bł. Papieża Jana Pawła II jako Patrona Szkoły. Życząc dalszych owoców edukacyjnych zaapelowałem o ciągłe podnoszenie stawianych sobie wymagań i zachowywanie wysokich standardów, w myśl słów: „A jeśli piąć się,to tylko szczytem,jeśli szumieć,to wichrem halnym…”.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto