7 listopada 2016 roku uczestniczyłem w ćwiczeniach terenowych opatrzonych kryptonimem „Koniczyna 2016”,które odbyły się w lesie koło Narewki – miejscowości położnej niedaleko Hajnówki. Celem wspólnych manewrów funkcjonariuszy Policji,Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej było usprawnienie działań poszczególnych służb na wypadek nielegalnych przekroczeń polskiej granicy. Ćwiczenia tego typu pozwalają na doskonalenie,a zarazem przetestowanie procedur współdziałania stosowanych przez służby mundurowe podległe MSWiA. 

Według scenariusza ćwiczeń do podlaskich policjantów trafił sygnał od funkcjonariuszy Straży Granicznej patrolujących pas nadgraniczny powiatu hajnowskiego o śladach wskazujących,że w tym rejonie doszło do nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę osób. Dodatkowe informacje wskazywały,że przekroczenie granicy mogło być związane z przemytem niebezpiecznych substancji i narkotyków,a intruzi najprawdopodobniej są uzbrojeni. Nagła sytuacja wymagała skoordynowanych działań służb,które skierowały w ten rejon zwiększone ilości patroli oraz przygotowały siły wsparcia konieczne do zatrzymania przestępców.

Podsumowując ćwiczenia podkreśliłem ich ogromne znaczenie,ponieważ na wypadek sytuacji kryzysowej każda formacja musi dokładnie wiedzieć,co ma robić. Podlaskie służby muszą być odpowiednio przygotowane pod kątem wykrywania osób nielegalnie przekraczających granice z Białorusią oraz Litwą. Właściwe zorganizowanie i wyszkolenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest kluczowym elementem ich skuteczności,co ma także bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. Podziękowałem uczestnikom i gościom ćwiczeń za ich udział w przedsięwzięciu. Przy okazji skierowałem uwagę obecnych na potrzebę używania przez pieszych elementów odblaskowych,co jest szczególnie ważne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Wspólnie z szefami służb mundurowych rozdałem takie elementy przybyłej na ćwiczenia terenowe młodzieży. Pod koniec spotkania odbyła się drobna uroczystość,podczas której przekazałem dzielnicowemu z Posterunku Policji w Narewce kluczyki do nowego radiowozu.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń pod kryptonimem „Koniczyna 2016” odwiedziłem Komendę Powiatową Policji w Hajnówce,gdzie spotkałem się tamtejszymi funkcjonariuszami i pracownikami oraz młodzieżą szkolną. Celem wizyty było omówienie zasad funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,jak również służebnej roli Policji,która powinna być blisko społeczeństwa i z nim współpracować. Mówiłem m. in. o umocnieniu pozycji dzielnicowych,ich zadaniach,które powinny być oparte na ścisłym kontakcie z mieszkańcami. Podczas spotkania wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Danielem Kołnierowiczem promowaliśmy także korzystanie z elementów odblaskowych wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego,zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Relacje medialne:

foto

Ćwiczenia terenowe pod kryptonimem "Koniczyna 2016

foto

Ćwiczenia terenowe pod kryptonimem "Koniczyna 2016

foto

Ćwiczenia terenowe pod kryptonimem "Koniczyna 2016

foto

Ćwiczenia terenowe pod kryptonimem "Koniczyna 2016

foto

Ćwiczenia terenowe pod kryptonimem "Koniczyna 2016

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce