17 maja 2019 roku (piątek) uczestniczyłem w centralnych obchodach Święta Straży Granicznej, które odbyły się na placu przed warszawskim Belwederem.

Podczas uroczystego apelu z okazji 28. rocznicy powołania formacji funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe oraz nominacje na pierwszy stopień oficerski. Ponadto Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda wręczył funkcjonariuszom nominacje generalskie. Komendant Główny SG Tomasz Praga otrzymał awans na stopień generała dywizji Straży Granicznej. 

Rozpoczynając swoje wystąpienie zacytowałem fragment hymnu Korpusu Ochrony Pogranicza „U Polski bram”: Przysiągłem bronić polskich granic, więc precz zamiary wraże złe, Ojczyzny mej nie zdradzę za nic. Podkreśliłem wielką rolę, jaką Straż Graniczna odgrywa w systemie bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. Odniosłem się również do działań formacji w misjach zagranicznych.

Wasza formacja wypełnia bardzo ważne zadania. Strzeżecie 3,5 tys. kilometrów polskich granic, zapewniacie kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terenie Polski, zapobiegacie przypadkom bezprawnego przekraczania granic czy przemytu towarów.

Jesteście naszą chlubą i dumą, tak w Polsce, jak na arenie międzynarodowej, o czym świadczą oceny, jakie zyskujecie podczas misji zagranicznych, tych w ramach Frontexu oraz umów bilateralnych. 

Zaznaczyłem, że w latach 2016-2018 odprawiono ponad 150 mln osób, a dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy w tym okresie udało się zapobiec stratom Skarbu Państwa na ponad 1 mld złotych.

Podkreśliłem również, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości modernizuje Straż Graniczną tak, aby mogła ona nadal utrzymywać wysoki poziom realizacji swoich ustawowych zadań. Wyrazem tej troski jest przygotowany przez MSWiA program modernizacji służb mundurowych, z którego w latach 2017-2020 formacja otrzyma prawie 1,3 mld złotych. Środki te są przeznaczone na zakup nowych pojazdów i uzbrojenia, budowę obiektów oraz podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz Pododdziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) SG z Nowego Sącza. 

W obchodach udział wzięli m. in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzej Duda oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński.

Treść mojego listu z okazji Święta Straży Granicznej

 

Relacje medialne:

https://www.tvp.info/42677191/prezydent-dzieki-strazy-granicznej-w-znakomity-sposob-realizujemy-europejskie-zobowiazania

https://www.infosecurity24.pl/legislacja/nominacje-generalskie-awansie-i-odznaczenia-tak-swietowala-straz-graniczna