6 marca 2019 roku (środa) wziąłem udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę strzelnicy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu. Strzelnica powstaje dzięki środkom z programu modernizacji służb mundurowych, a jej wartość to prawie 9 mln zł.

W swoim wystąpieniu zaznaczyłem, że w ramach programu modernizacji budujemy cztery takie strzelnice: w Przemyślu, w sąsiednim województwie lubelskim w Chełmie, a także dwie w północnej Polsce – w Koszalinie i w Gdańsku:

Funkcjonariusze muszą mieć gdzie ćwiczyć swoją sprawność i umiejętności związane z posługiwaniem się bronią.

Podkreśliłem, że na niezwykle ważnej wartości, jaką jest bezpieczeństwo nie można oszczędzać. Jeśli zabrakłoby bezpieczeństwa państwa i obywateli, wszystkie inne wartości stają pod znakiem zapytania.

Strzelnica jest jedną z ośmiu zaplanowanych w Bieszczadzkim Oddziale inwestycji budowlanych w ramach programu modernizacji służb mundurowych na łączną kwotę 12 mln zł. Prace budowlane mają się zakończyć w ostatnim kwartale 2019 roku.

Strzelnica będzie wykorzystana do prowadzenia treningów strzeleckich z użyciem broni pistoletowej, maszynowej, gładkolufowej i pneumatycznej. Specjalistyczne wyposażenie umożliwi także prowadzenie strzelań przy pomocy trenażera multimedialnego. W głównym pomieszczeniu ćwiczeń strzeleckich znajdzie się 7 stanowisk treningowych o zasięgu 25 m. W budynku znajdą się także sale szkoleniowe, w tym do technik interwencji, pomocy medycznej, warsztatowe i socjalno-administracyjne.

W uroczystości wzięli udział m. in. Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska oraz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz.

Bieszczadzki Oddział SG ochrania odcinek granicy z Ukrainą oraz ze Słowacją o łącznej długości ponad 373 km. Służbę w nim pełni ponad 2 tys. funkcjonariuszy i ponad 300 pracowników cywilnych w 14 placówkach. W 2018 roku funkcjonariusze Oddziału odprawili 12,9 mln podróżnych i 3 mln pojazdów. Odmówili wjazdu ponad 15 tys. cudzoziemców. W skali kraju Straż Graniczna w minionym roku odprawiła 52,3 mln podróżnych (ponad 1 mln więcej niż w 2017 roku), odmówiła wjazdu 77,5 tys. cudzoziemców oraz zabezpieczyła towar pochodzący z przestępstwa o wartości 280 mln zł.

 

Relacje medialne:

https://rzeszow.tvp.pl/41624179/nowoczesna-strzelnica-bieszczadzkiego-oddzialu-strazy-granicznej

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/7431,Wmurowanie-aktu-erekcyjnego-pod-nowa-strzelnice-w-BiOSG.html