25 stycznia 2016 roku bryg. mgr inż. Jarosław Wendt przyjął z moich rąk akt powołania na Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W zorganizowanej z tej okazji uroczystości uczestniczyli również m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Suski,wojewoda podlaski Bohdan Józef Paszkowski,przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych szczebla wojewódzkiego.

W swoim wystąpieniu wyraziłem przekonanie,że nowy Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku będzie pełnił swoje obowiązki godnie,z jak największym pożytkiem dla służb straży pożarnej oraz mieszkańców województwa podlaskiego,czego gwarantem jest Jego bogate doświadczenie oraz solidne wykształcenie. Brygadier mgr inż. Jarosław Wendt zastąpił na stanowisku st. bryg. Antoniego Ostrowskiego.

Jarosław Wendt ma 47 lat. Karierę w Straży Pożarnej rozpoczął w 1990 roku jako student – podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia w 1995 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku został skierowany do służby w pionie kontrolno – rozpoznawczym w Komendzie Rejonowej (obecnie Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. W latach 1999-2011 był dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Suwałkach. Od 2011 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie. Ponadto,w trakcie służby,ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie odznaczany (m. in. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa).

foto

foto

foto