14 sierpnia 2022 roku (niedziela) uczestniczyłem wraz z żoną w  Biebrzańskich targach Twórczości i Sztuki Ludowej „Sto pomysłów dla Biebrzy, które odbyły się na placu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.Organizatorami wydarzenia były: Biebrzański Park Narodowy, Gmina Goniądz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu.

Targi, jak co roku, przyciągnęły tłumy mieszkańców, turystów, a także wystawców i artystów. Na uczestników tegorocznych targów czekały prezentacje i sprzedaż wyrobów twórców ludowych oraz producentów tradycyjnej, zdrowej żywności, pokazy i konkursy związane z dziedzictwem kulturowym Doliny Biebrzy, występy zespołów folklorystycznych. Uczestnicy mieli okazję do kupienia rękodzieła i dzieł sztuki ludowej. Były stoiska z rzeźbami, malarstwem, plecionkarstwem, haftem, pisankami, galanterią drewnianą oraz biżuterią. Smakosze kulinarni mogli kupić swojskie sery, wędliny, pieczywo i miody przygotowane m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Do zgromadzonych uczestników powiedziałem m.in.: „Miejsce, w którym się znajdujemy, a Biebrzańskie targi Twórczości i Sztuki Ludowej odbywają się tutaj po raz pierwszy, stwarza rozległą przestrzenią dobre warunki do realizacji celów tego festynu, gdzie można swobodnie zaprezentować wszystko, co zostało na dzisiaj przygotowane. Znajdujemy się obok przepływającej tutaj rzeki Biebrza, która posiada cenne walory przyrodnicze i turystyczne. Historia i dorobek cywilizacyjny spotyka się tutaj z przyrodą i kulturą tego terenu, a warto pamiętać, że Goniądz jest jednym z najstarszych miast w naszym regionie. Jego dzieje to 475 lat trudu, wysiłku i pomysłowości wielu poprzednich pokoleń. Tradycja i kultura ludowa, zachowywane i kultywowane przez współczesnych mieszkańców to szacunek dla przeszłości, ale i twórczy rozwój jej dziedzictwa. Mamy tego dowody w prezentowanych podczas festynu praktycznych, ale zarazem artystycznych wyrobach ludzkich rąk oraz w dziełach sztuki ludowej z wykorzystaniem najróżniejszych form i materiałów. Pragnę tego wszystkiego autorom, artystom, twórcom i wystawcom pogratulować, a Panu Burmistrzowi i samorządowi Gminy Goniądz dziękuję za stwarzanie przyjaznych warunków do rozkwitu i prezentacji tego całego regionalnego i lokalnego bogactwa”.

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://wspolczesna.pl/goniadz-biebrzanskie-targi-tworczosci-i-sztuki-ludowej-sto-pomyslow-dla-biebrzy-zdjecia/ga/c13-16695957/zd/60144287

https://e-grajewo.pl/wiadomosc,biebrzanskie-targi-tworczoci-i-sztuki-ludowej–14.08,49860.html