18 listopada 2019 roku (poniedziałek) w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku uczestniczyłem w apelu z udziałem służb mundurowych z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas uroczystości wręczyłem funkcjonariuszom Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji wyróżnienia, nagrody i awanse na wyższe stopnie służbowe.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że nagrody i awanse otrzymali najlepsi, wyróżniający się w służbie funkcjonariusze, którym podziękowałem za ich profesjonalizm i dawanie przykładu innym:

Mamy coraz więcej takich postaw, które polegają na wielkiej ofiarności. Funkcjonariusze narażają swoje zdrowie i życie. Inni na to patrzą i ci, którzy zostali wyróżnieni i awansowani stanowią dobry wzór dla innych. Dzięki ich służbie Polska jest bezpieczna i obywatele są bezpieczni.

Za profesjonalizm i oddaną służbę awanse otrzymało 327 mundurowych.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/45386872/awanse-mundurowek

https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/35486,Awanse-i-wyroznienia-z-okazji-Swieta-Niepodleglosci.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/176097