26 lutego 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystości nadania klasom mundurowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach imienia Anieli Wysockiej, 17-letniej łączniczki AK.

Uroczysty apel w Klubie Garnizonowym 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedziła Msza Święta odprawiona w kaplicy jednostki wojskowej.

Podczas spotkania życzyłem uczniom klas mundurowych, by naśladowali swoją Patronkę oraz wszystkich tych, którzy w podziemiu poakowskim, pomimo beznadziejnej sytuacji, walczyli o prawdziwą niepodległość Polski. Wyraziłem również nadzieję, by w praktyce uczniowie ani żadne kolejne pokolenie Polaków nigdy nie musiało ponosić ofiary życia w walce za wolność Ojczyzny.

Aniela Wysocka, jej siostra Kazimiera oraz ich ojciec Ludwik zginęli w Obławie Augustowskiej w lipcu 1945 roku.

W uroczystości wzięli udział m. in. brat Anieli Ksiądz Prałat Stanisław Wysocki – Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, prof. Krzysztof Jasiewicz – historyk, pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk, ppłk Krzysztof Świderski – Dowódca 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, Edward Szczecina – Dyrektor ZDZ Suwałki oraz komendanci służb mundurowych.

 

Relacje medialne:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152705

http://14dappanc.wp.mil.pl/pl/1_633.html

https://radio5.com.pl/na-patrona-wybrali-bohaterke/