24 września 2017 roku (niedziela) wziąłem udział w uroczystym akcie nadania proporca Placówce Straży Granicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rutce-Tartak. Główne uroczystości, które odbyły się na Stadionie Gminnym w Rutce-Tartak poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że aktem nadania proporca placówce Straży Granicznej w Rutce-Tartak umacniamy naszą wspólnotę i bezpieczeństwo. Niech wszyscy, którzy będą pod tym proporcem służyć w kolejnych latach i pokoleniach pamiętają o tym, co dla nas najważniejsze – o bezpieczeństwie i niepodległości.

Uroczystości uświetnił m. in. występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej, koncert patriotyczny zespołu dziecięco-młodzieżowego “Szeszupiaki” z Rutki-Tartak, pokaz musztry paradnej w wykonaniu 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, a także pokaz sprzętu i stoiska promocyjne Straży Granicznej, wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i lasów państwowych.