26 października 2013 roku na zaproszenie Wójta Gminy Filipów Sylwestra Koncewicza oraz Prezesa OSP w Filipowie Karola Szymańskiego uczestniczyłem w obchodach 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowie, połączonych z otwarciem nowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Podczas uroczystości został również poświęcony i przekazany strażakom nowy wóz bojowy wraz z nowoczesnym wyposażeniem. W swoim wystąpieniu wyraziłem wdzięczność wszystkim strażakom,zarówno obecnym druhom ochotnikom,jak i tym,którzy odeszli już do wieczności za, niesienie pomocy mieszkańcom gminy podczas różnego rodzaju zagrożeń oraz podkreśliłem wyjątkowo ważną rolę,jaką spełniają ochotnicze straże pożarne w systemie ratowniczo – gaśniczym w Polsce.