7 lutego 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach w konferencji prasowej poświęconej zbliżającej się 80 rocznicy powstania Armii Krajowej oraz planowanemu odsłonięciu nagrobka Stanisława Wiśniewskiego jako jednego z jej żołnierzy, który po zakończeniu II wojny światowej jako żołnierz niezłomny kontynuował walkę o prawdziwą niepodległość Polski.

W konferencji uczestniczyli również Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Jarosław Kowalewski oraz Naczelnik Oddziałowego Biura​ Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku Jarosław Schabieński.

Podczas konferencji prasowej, dziękując wyżej wymienionym osobom za ich działania na rzecz pamięci historycznej, powiedziałem m.in.:

„Z biegiem czasu coraz wyraźniej widać, jak wielkie znaczenie w umacnianiu postaw patriotycznych i wspólnoty narodowej ma prawda i pamięć historyczna. Za tydzień 14 lutego 2022 roku będziemy obchodzić 80 rocznicę powstania Armii Krajowej – największej podziemnej armii świata. Odsłonimy również na cmentarzu parafialnym w Suwałkach nagrobek Stanisława Wiśniewskiego, w którego losach jak w soczewce odbijają się losy całego pokolenia żołnierzy Armii Krajowej, którzy w czasie II wojny światowej walczyli z niemieckim okupantem, a po jej zakończeniu jako żołnierze niezłomni, a przez komunistyczną Polskę wyklęci, kontynuowali tę walkę z nowym, tym razem sowieckim okupantem nie godząc się z pozorną niepodległością Ojczyzny, która była wynikiem zdrady w Jałcie”.

galeria zdjęć:

relacje medialne:

Pamięci akowców… Zbliża się 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/210073

http://dwutygodniksuwalski.pl/pamietaja-o-ak/

Obchody 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej