20 listopada 2009 roku odbyły się obchody 80–lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku (znanego dotychczas jako Zespół Szkół Metalowo – Drzewnych). Posła Jarosława Zielińskiego,który uczestniczył w tym czasie w obradach Sejmu,reprezentował społeczny dyrektor Biura Poselskiego Marek Danilewicz.

23 listopada 2009 roku poseł złożył wizytę w Szkole,by podziękować za zaproszenie do udziału w uroczystościach. Jarosław Zieliński dokonał wpisu do księgi pamiątkowej Szkoły,w którym pogratulował Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wysokich osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych oraz podziękował za „umacnianie polskości w sercach i umysłach młodzieży”.

foto