11 lutego 2018 roku (niedziela) uczestniczyłem w uroczystości związanej z 78. rocznicą wywózek na Sybir oraz 76. rocznicą powstania Armii Krajowej, która odbyła się w Sejnach. Rozpoczęła się ona Mszą Świętą w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W obchodach wzięły udział kompanie honorowe 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz m. in. poczty sztandarowe wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i szkół.

Podkreśliłem, że uroczystości organizowane są co roku dzięki ludziom, którzy doskonale wiedzą, czym jest pamięć historyczna i jak ogromne ma znaczenie dla kształtowania postaw patriotycznych i polskiej tożsamości narodowej. Jest to szczególnie ważne na pograniczu Rzeczypospolitej. Mieszkańcy powiatu sejneńskiego w czasie II wojny światowej zostali ciężko doświadczeni prześladowaniami przez sowieckich okupantów.

Podczas uroczystości wręczyłem Wiceprezesowi Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. Panu Bogdanowi Nowackiemu Złoty Krzyż Zasługi. To ważne i zaszczytne odznaczenie państwowe przyznał (na mój wniosek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Zasługi Pana Bogdana Nowackiego to przede wszystkim dokumentowanie
i upamiętnianie najnowszej historii Polski oraz działalność społeczna i edukacyjna.

Elementem tegorocznych obchodów było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, przemarsz przez miasto z udziałem kompanii honorowych oraz okolicznościowy spektakl w wykonaniu uczniów.

 

Relacje medialne:

http://bialystok.tvp.pl/35974176/wspomnienia-zeslanych

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152232