12 lutego 2017 roku uczestniczyłem wraz Żoną w uroczystościach związanych z 77. rocznicą masowych wywózek na Sybir oraz 75. rocznicą powstania Armii Krajowej,które odbyły się w Sejnach. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Bazylice Sejneńskiej celebrowaną przez Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka – Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. Tradycyjnie licznie udział w niej wzięły poczty sztandarowe.

Następnie zgromadzeni udali się do Ośrodka Kultury w Sejnach,gdzie młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach przedstawiła spektakl pt. ,,Inka”. Podczas uroczystości miałem zaszczyt otrzymać pamiątkowy medal przyznany przez Koło Przyjaciół Sybiraków w Sejnach za wspieranie działań Koła na rzecz pomocy sybirakom,łagiernikom i żołnierzom Armii Krajowej. Medale otrzymali również m. in. Ksiądz Prałat Zbigniew Bzdak,Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Nowak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz.

foto

77. rocznica masowych wywózek na Sybir i 75. rocznica powstania Armii Krajowej w Sejnach

foto

77. rocznica masowych wywózek na Sybir i 75. rocznica powstania Armii Krajowej w Sejnach

foto

77. rocznica masowych wywózek na Sybir i 75. rocznica powstania Armii Krajowej w Sejnach

foto

77. rocznica masowych wywózek na Sybir i 75. rocznica powstania Armii Krajowej w Sejnach

Dzień wcześniej,11 lutego 2017 roku w Gibach odbył się II Kresowy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Giby 2017,który objąłem swoim patronatem. W turnieju udział wzięły drużyny z powiatu sejneńskiego,suwalskiego oraz augustowskiego,a także jedna z Litwy. W rywalizacji zwyciężyła grupa reprezentująca gminę Giby,za co otrzymała pamiątkowy dyplom oraz puchar.

foto

II Kresowy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Giby 2017

foto

II Kresowy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Giby 2017