11 lipca 2019 roku (czwartek) w 76. rocznicę Rzezi Wołyńskiej wspólnie z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim, Komendantem Głównym Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomaszem Pragą oraz Zastępcą Komendanta Służby Ochrony Państwa płk SOP Krzysztofem Królem złożyliśmy kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. To święto poświęcone pamięci ofiar Rzezi Wołyńskiej, ustanowione na mocy uchwały Sejmu z 22 lipca 2016 roku.

Święto jest związane z rocznicą wydarzeń z 11 i 12 lipca 1943 roku, kiedy UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców w około 100 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Wykorzystała gromadzenie się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach. Badacze obliczają, że tylko tego jednego dnia mogło zginąć około 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i starców. Akcja UPA była kulminacją trwającej już od początku 1943 roku fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów, w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło około 100 tys. Polaków. Sprawcami zbrodni wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery i podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia, dowodzona przez Romana Szuchewycza.