27 kwietnia 2015 roku uczestniczyłem,podobnie jak w roku ubiegłym i w latach poprzednich,w obchodach 75. już rocznicy rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej przez niemieckich hitlerowców w Lesie Szwajcarskim koło Suwałk. Tymczasowa Rada Ziemi Suwalskiej była pierwszą podziemną organizacją niepodległościową na Suwalszczyźnie. Trzynastu jej członków na skutek wewnętrznej zdrady dostało się w ręce Niemców i zostało rozstrzelanych 26 kwietnia 1940 roku w lesie w pobliżu miejscowości Szwajcaria koło Suwałk,gdzie do dziś spoczywają ich szczątki. Uroczystość została zorganizowana przez Obwód Suwalski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i była poprzedzona Mszą świętą w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach. W swoim wystąpieniu zaapelowałem o kultywowanie pamięci o tych,których ofierze zawdzięczamy również naszą dzisiejszą wolność a do nich należeli niewątpliwie członkowie grupy kapitana Stanisława Bielickiego. W sposób szczególny prosiłem o liczniejszy udział w takich uroczystościach młodzieży ze szkół z terenu miasta i powiatu suwalskiego (w tegorocznych uroczystościach tak jak w latach ubiegłych najliczniejszy udział wzięli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach – szkoły,której patronką jest jedna z ofiar niemieckiej egzekucji w Lesie Szwajcarskim). Podkreśliłem też niezłomne przywiązanie narodu polskiego do niepodległości w całych naszych trudnych dziejach. Źródłem umiłowania przez Polaków wolności państwowej jest poczucie godności narodowej i szlachetność duchowa w myśl słów Adama Mickiewicza: „Bo własne tylko upodlenie ducha ugina wolnych szyję do łańcucha”.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto