17 września 2014 roku uczestniczyłem w obchodach 75. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę,które zostały zorganizowane przez władze samorządowe Suwałk. W swoim wystąpieniu podkreśliłem potrzebę wzmocnienia obronności polskiej armii oraz zwiększenia jej stanu osobowego w związku z sytuacją na Ukrainie i odradzającym się rosyjskim imperializmem. Zwróciłem także uwagę na potrzebę nauki historii w polskich szkołach,która jest nie tylko wiedzą o przeszłości,ale płynie z niej również nauka na przyszłość. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę,która ustanawia dzień 17 września Dniem Sybiraka. Mając na uwadze tę datę przypomniałem o niezwykle ważnej i oczekiwanej przez środowiska sybirackie ustawie o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługującym Sybirakom – kombatantom przebywającym w latach 1939-1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji w byłym ZSRR,która od dłuższego czasu nie może doczekać się aprobaty większości sejmowej ze strony koalicji PO-PSL. Ustawa ta wciąż znajduje się na etapie procedowania w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny,która 8 stycznia 2014 roku uznała,że Sejm powinien ją odrzucić.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto