16 września 2012 roku uczestniczyłem wraz z żoną w spotkaniu upamiętniającym 73. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku,które odbyło się w Sejnach. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Następnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyła się projekcja filmów poświęconych martyrologii Polaków na Wschodzie.

W przemówieniu skierowanym do młodzieży i pozostałych uczestników uroczystości mówiłem o nieustannej potrzebie czuwania nad pamięcią historyczną i poznawania pełnej prawdy o przeszłości ,aby nie dochodziło do jej fałszywej interpretacji,takiej jak w czasach PRL,gdy agresję rosyjską z 17 września 1939 roku podręczniki szkolne opisywały jako przyjście z pomocą mieszkańcom wschodnich ziem Rzeczypospolitej i wzięcie jej w opiekę przed wojskami niemieckimi. Dodałem,że dzisiaj,tak jak i wtedy,wiele zależy od nauczycieli,którzy mogą ulegać nakazom administracyjnym i fałszować historię,ale mogą też wbrew wszystkiemu uczyć prawdy. Tylko ci ostatnio zostaną zapamiętani przez nas jako przewodnicy ku przyszłości zakorzenionej w historii. A jest to niezwykle ważne,bo – jak pisał Cyprian Kamil Norwid – „żeby kroczyć drogą przyszłą,trzeba wiedzieć,skąd się przyszło”. Podziękowałem organizatorom obchodów za ich zorganizowanie w Sejnach: Kołu Przyjaciół Sybiraków,Nadleśnictwu Pomorze,Parafii Rzymskokatolickiej i Liceum Ogólnokształcącemu w Sejnach.