1 kwietnia 2016 roku uczczono pamięć straconych przez niemieckich nazistów 16 Mieszkańców Suwalszczyzny – żołnierzy i członków Armii Krajowej. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. św. Wojciecha w Suwałkach. Następnie zgromadzeni udali się pod pomnik straceń umiejscowiony na dawnym rynku siennym (róg ulic Utraty i Sejneńskiej). W moim imieniu w uroczystości uczestniczył mój asystent Robert Wagner,który odczytał okolicznościowy list skierowany przeze mnie do organizatorów i uczestników uroczystości rocznicowych (zob. treść listu). Następnie część ze zgromadzonych udała się pod mogiłę w Lesie Szwajcarskim,w której spoczywają straceni mieszkańcy Suwalszczyzny,gdzie w sposób symboliczny poprzez złożenie kwiatów oddano hołd pomordowanym.