20 września 2009 roku odbyły się w Suwałkach uroczystości upamiętniające 70. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku zorganizowane przez posła Jarosława Zielińskiego w porozumieniu z Oddziałem Związku Sybiraków w Augustowie i Proboszczem Parafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach Księdzem Jerzym Gabrychem. Po Mszy św. w intencji Ojczyzny w Kościele Księży Salezjanów uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi wydarzenia historyczne i martyrologię Narodu Polskiego usytuowanymi obok Kościoła. Obchody miały charakter regionalny,uczestniczyli w nich przedstawiciele środowisk kombatanckich,a zwłaszcza Sybiracy i Żołnierze Armii Krajowej,formacji mundurowych (Policji,Straży Granicznej,Straży Pożarnej,Służby Celnej),harcerze (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związek Harcerstwa Polskiego) samorządowcy,przedstawiciele organizacji społecznych,instytucji rządowych i samorządowych,szkół,związkowcy (NSZZ „Solidarność”),poczty sztandarowe z Suwałk,Sejn i Augustowa oraz licznie zgromadzeni parafianie i mieszkańcy Suwałk.

W wystąpieniu okolicznościowym poseł Jarosław Zieliński przypomniał podstawowe fakty historyczne z początku II wojny światowej i okoliczności agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku. Przypomniał,że agresja sowiecka była wynikiem porozumienia zawartego 23 sierpnia 1939 roku między hitlerowskimi Niemcami a Związkiem Radzieckim,zwanego paktem Ribbentrop- Mołotow,który dotyczył podziału wpływów w Europie Środkowo- Wschodniej. III Rzesza i Związek Sowiecki działając w zmowie dokonały IV rozbioru Polski – większość terytorium II Rzeczypospolitej została zajęta przez ZSRR (202 tys. km. kw.,tj. 52,1 % obszaru przedwojennej Polski),drugą część (186 tys. km. kw.,tj. 47,9%) zajęli Niemcy.

Poseł stwierdził,że w interesie Polski i Polaków leży upominanie się o prawdziwy obraz historii,która była fałszowana w okresie PRL,a dzisiaj ma miejsce powtórna próba relatywizacji i zniekształcenia wydarzeń sprzed 70 lat. Za szczególnie bolesne uznał to,że trzy ugrupowania- PO,PSL,SLD- stanowiące większość w polskim Sejmie zablokowały w ramach jakiejś całkowitej niezrozumiałej autocenzury i chęci przypodobania się Moskwie projekt rocznicowej uchwały Prawa i Sprawiedliwości,w której zgodnie z prawdą historyczną napaść Związku Radzieckiego 17 września 1939 roku na Polskę została nazwana agresją,a zbrodnia w Katyniu – ludobójstwem. Zadaniem polskiej edukacji,ludzi kultury,władz publicznych i wszystkich Polaków – dodał Jarosław Zieliński – jest przeciwstawienie się fałszowaniu historii,bo z fałszywego obrazu historii wyrastają szkodliwe postawy i fałszywa świadomość,a to zawsze źle służy i teraźniejszości,i przyszłości.

foto

foto

foto

foto