3 września 2022 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z małżonką w obchodach 70 – lecia OSP w Jednaczewie (gmina Łomża). Punktem kulminacyjnym obchodów było poświęcenie i przekazanie sztandaru jednostce OSP. Na placu za świetlicą wiejską w Jednaczewie odbyła się polowa Msza święta oraz uroczystości strażackie połączone z uhonorowaniem zasłużonych dla pożarnictwa strażaków ochotników.

Po mszy nastąpił symboliczny akt wbicia gwoździ na drzewcu ufundowanego sztandaru przez sponsorów i jego poświęcenie oraz wpis do księgi pamiątkowej. Jednostka OSP w Jednaczewie aktualnie liczy 21 członków zwyczajnych, 1 – go honorowego, 2 wspierających. W roku bieżącym została również założona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 13 członków.

Do zebranych uczestników uroczystości powiedziałem m.in.: „Gratuluję jednostce OSP w Jednaczewie sztandaru, na który druhowie w pełni zasłużyli.  sztandar jest bardzo ważnym symbolem potwierdzającym pełnowymiarowość i dojrzałość posiadającej go instytucji czy organizacji. Odnosi się to w tym przypadku do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednaczewie, która spełnia w sposób skuteczny i ofiarny swoją rolę polegającą na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i niesieniu pomocy w sytuacjach różnorodnych zagrożeń. Dziękując Druhom Strażakom za tę postawę i niesienie bezinteresownej pomocy społeczności lokalnej życzę, abyście pod tym sztandarem nadal w sposób tak szlachetny spełniali swoją misję według dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” i żebyście w dalszym ciągu realizowali pod nim swoje zadania społeczne, uczestnicząc między innymi w uroczystościach patriotycznych ,państwowych, religijnych i ważnych wydarzeniach w życiu Gminy.”

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://gminalomza.pl/index.php?wiad=2646&fbclid=IwAR0U2HICkgEQTT8jWHGsnF4fQslhggGA1759-pItvZPaj4xqhNyDA48XAE0

https://www.gov.pl/web/kmpsp-lomza/uroczystosc-70-lecia-osp-jednaczewo-oraz-nadanie-sztandaru