20 lipca 2014 roku uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystych obchodach 69. rocznicy Obławy Augustowskiej zorganizowanej jak co roku przy Krzyżu – Pomniku w Gibach (powiat sejneński) przez Wójta Gminy Giby,Proboszcza Parafii pw. Św. Anny w Gibach oraz Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Po Mszy świętej koncelebrowanej przez Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego złożyłem wraz z wieloma delegacjami wiązankę kwiatów pod krzyżami i Pomnikiem ofiar Obławy Augustowskiej oddając hołd pomordowanym w lipcu 1945 roku mieszkańcom Augustowszczyzny,Suwalszczyzny,Sejneńszczyzny i Ziemi Sokólskiej. W swoim wystąpieniu skierowanym do uczestników uroczystości byłem zmuszony do krytycznej oceny działań rządu premiera Donalda Tuska oraz Prezydenta Bronisława Komorowskiego,którzy mimo apeli rodzin Ofiar pozostają dalej bierni i nie robią nic,aby zbliżyć się do poznania pełnej prawdy o Obławie Augustowskiej poprzez uzyskanie dostępu do dokumentów zawartych w rosyjskich archiwach. Poinformowałem także zgromadzonych o ponownym złożeniu do Laski Marszałkowskiej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość,a przygotowanej przeze mnie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniającej zbrodnię Obławy Augustowskiej,oddającej cześć jej Ofiarom oraz wzywającej rząd do aktywności dyplomatycznej wobec Rosji w celu dotarcia do zasobów archiwalnych Federacji Rosyjskiej (zob. pełen tekst uchwały). Zeszłego roku,złożona także z mojej inicjatywy podobna uchwała nie uzyskała zrozumienia Marszałka Sejmu Pani Ewy Kopacz,która nie przekazała jej do dalszego procedowania.

foto

foto

foto

foto