15 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Suwałkach zorganizowano konferencję popularnonaukową połączoną z jubileuszem 50-lecia działalności Towarzystwa Kultury Języka,które w Suwałkach posiada swój oddział. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją na temat 50-letniej historii Towarzystwa Kultury Języka. Następnie Pani Profesor Barbara Falińska wygłosiła referat na temat szczególnie jej bliski – gwary mieszkańców Suwalszczyzny. Obecnie Towarzystwo Kultury Języka aktywnie działa w sześciu ośrodkach: w Białymstoku,Łomży,Siedlcach,Suwałkach,Warszawie i Wrocławiu. W skład Towarzystwa wchodzą dwie sekcje: Logopedyczna (powstała z inicjatywy prof. Haliny Mierzejewskiej) i Gwaroznawcza (kierowana przez prof. Barbarę Falińską). Towarzystwo Kultury Języka zajmuje się działalnością popularyzatorską i uczestniczy za pośrednictwem swoich członków w pracach eksperckich,np. w Ministerstwie Edukacji Narodowej,Polskim Radiu i Telewizji (m.in. prof. prof. Stanisław Dubisz,Andrzej Markowski,Jan Miodek,Jerzy Podracki),współpracuje także z Radą Języka Polskiego,Komitetem Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk,Towarzystwem Naukowym Warszawskim,Polskim Kolegium Logopedycznym,Związkiem Logopedów Polskich,Mazowieckim Towarzystwem Naukowym,Towarzystwem Naukowym im. Wagów w Łomży,Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów,Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i innymi.

W moim imieniu w spotkaniu wzięła udział moja Żona Lilianna Anna Zielińska,która pogratulowała Towarzystwu Kultury Języka 50 lat działalności,zaangażowania na rzecz poprawy kultury naszego ojczystego języka i ocalenia od zapomnienia polskich gwar,w tym gwar obecnych na terenie Suwalszczyzny. Szczególne podziękowanie moja Żona złożyła Pani Profesor Barbarze Falińskiej,która swą pracą niewątpliwie przyczyniła się do zbadania i udokumentowania wiedzy gwaroznawczej z terenu Suwalszczyzny.

Relacje medialne:

foto

foto

foto